Skip to main content

“Кыргызстандын Жашыл Альянсы” Аткаруучу директор кызматына ачык конкурс жарыялайт. Аткаруучу директор Кыргызстандын Жашыл Альянсынын (КЖА) программасын жана стратегиялык багыттарын жетектейт, максаттарга жетүү үчүн финансылык-чарбалык иш-аракеттерди жүзөгө ашырат, Кыргызстандын Жашыл Альянсынын миссиясын аткарат.

Талаптар:

– Жогорку билиминин болушу;

– Долбоорлорду иштеп чыгуу жана башкаруу боюнча 3 жылдан ашык иш тажрыйбасы;

– Уюштуруучулук жөндөм, командаларды түзүү жана башкаруу тажрыйбасы;

– Ар кандай маселелерди чечүүдө аналитикалык ой жүгүртүү жана чыгармачылык мамиле;

– Коммуникациялык көндүмдөр жана стресске каршы туруштук бере алуу;

– Акча чогултуу тажрыйбасы жана бухгалтердик эсепти, башкарууну жана башка бухгалтердик эсепти түшүнүү;

– Өнөктөш уюмдар: мамлекеттик органдар жана бизнес менен иштөө тажрыйбасы;

– Кыргыз жана орус тилдерин оозеки жана жазуу жүзүндө мыкты билүүсү. Англис тилин билүү артыкчылык катары каралат;

– Активдүү турмуштук позиция: жаңы демилгелерди сунуштоо жана аларды ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик;

– Кыргыз Республикасындагы коомдук уюмдардын жана жарандык коомдун ишинин негиздерин жана принциптерин түшүнүү;

 

Жоопкерчиликтери:

– Кыргызстандын Жашыл альянсынын узак мөөнөттүү стратегиясын ишке ашыруу;

– Уюмдун чарбалык-финансылык ишин башкаруу;

– Уюмдун оперативдүү жана долбоордук ишмердүүлүгүн башкаруу;

– стратегиялык милдеттерди пландаштырууга, иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

– Кыргызстандын Жашыл альянсынын мүчөлөрү менен түз иш алып баруу: тааныштыруу жана жумушчу жолугушуулар;

– ММКда, ошондой эле өнөктөштүк жолугушууларда жана иш-чараларда Кыргызстандын Жашыл Альянсынын имиджин белгилөө, позициялоо жана жайылтуу;

– Жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташуу;

 

Мүмкүнчүлүктөр:

– “Жашыл” экономика тармагындагы демилгелерди илгерилетүү

– Айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы долбоорлорго жана программаларга катышуу

– Өлкөнү өнүктүрүүнүн Жашыл векторуна салым кошуу

 

Жумушка орношуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

  1. Актуалдуу резюмеси
  2. Коштоочу кат талапкердин талаптарга туура келерин  көрсөтүүчү жүйөө болуп саналат, 1 барактан ашык эмес .
  3. Мурунку жумуштарынан маалымдама (ар кандай формада) алуу үчүн эки адамдын байланыш телефону .

Резюме, коштомо жана рекомендация каттары “Аткаруучу директор” деген тема менен greenalliance.kg2019@gmail.com электрондук дарегине 2022-жылдын 26-апрели, саат 17:00дөн кечиктирбестен жөнөтүлүшү керек.

Татыктуу талапкерлерге гана интервью күнү билдирилет.