Skip to main content

Кыргызстандагы экологиялык миграция – Шабданбектин аңгемеси

Шабданбек Исмаилов Ош облусунун Алай районунан. Кыргызстандын түштүгүндөгү бул тоолуу аймак тез-тез табигый кырсыктар менен белгилүү. Жер көчкү, сел, суу ташкындары аймактын бардык тургундары үчүн кадимки, үзгүлтүксүз көрүнүштөр.

Кыргыз Республикасынын Миграция саясатынын Концепциясынан. 6: Миграция жана коопсуздук. Курчап турган чөйрөнүн бузулушу жана климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери экологиялык миграцияны мажбурлоодо. Миграция процесстерин козгогон эң кеңири таралган факторлордун арасында таза суунун жана жердин жетишсиздиги, түшүмдүн түшпөй калышы жана табигый кырсыктар саналат. Бул малчылардын жана дыйкандардын санынын азайышына, алыскы райондордогу жана чек арага жакын аймактардагы аймактардын талкаланышына алып келет.

Мамлекеттик органдардын жана коомчулуктун климаттын өзгөрүшү жана анын миграция менен байланышы, климаттык кырсыктар жана мүмкүн болуучу адаптация чаралары жөнүндө маалымдуулуктун жетишсиздиги. Ошондуктан, климаттык жана башка тобокелдиктерди эсепке алуу жана интеграциялоо боюнча бир катар чараларды көрүү зарыл жана калк арасында муну менен күрөшүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл.

 

Миграция боюнча эл аралык уюм (МОМ), алдыңкы өкмөттөр аралык миграциялык агенттик катары, экологиялык миграцияны эл аралык, аймактык жана улуттук маселелердин өзөгүнө киргизүүгө умтулуп, оперативдүү, изилдөө, саясат жана пропагандалык аракеттердин башында турат. анын мүчө мамлекеттери, байкоочулар жана өнөктөштөр менен кызматташуу. 2021-жылы МОМ 2021-2030-жылдарга миграция, айлана-чөйрө жана климаттын өзгөрүүсү боюнча 10 жылдык институционалдык стратегиясын ишке киргизди.

 

Миграция боюнча Эл аралык уюмдун (МОМ) СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАР

Уюм миграциялык циклдин ар бир этабына кийлигишип, экологиялык миграцияны башкарууда үч кеңири максатты көздөйт: “Биз адамдардын көчүшү үчүн чечимдерди иштеп чыгабыз” – Климаттын өзгөрүшү, айлана-чөйрөнүн бузулушу жана табигый кырсыктардан улам болгон кырсыктарды башкаруу. коркунучтар. “Биз кыймылда турган адамдар үчүн чечимдерди иштеп чыгабыз” – Климаттын өзгөрүшү, айлана-чөйрөнүн бузулушу жана табигый кырсыктардан улам болгон кырсыктардын контекстинде мигранттарга жана жер которгон адамдарга жардам берүү жана коргоо. “Биз адамдардын калуусу үчүн чечимдерди иштеп чыгабыз” – Туруктуулукту жогорулатуу жана адамдарды көчүүгө мажбур кылган жагымсыз климаттык жана экологиялык драйверлерди чечүү аркылуу миграцияны тандоо.