Skip to main content
Мүмкүнчүлүктөрдү
АДАМДАРДЫ
ИДЕЯЛАРДЫ
БИРИКТИРЕБИЗ

Биз жашыл экономика, климаттык саясат жана туруктуу өнүгүү сыяктуу тармактарды камтыйт.

Биз жөнүндө

Жашыл энергия

Биз энергиянын кайра жаралуучу булактарын колдонобуз

Жашыл талкуулар

Биз жашыл экономика жөнүндө айтып жатабыз

Климаттын өзгөрүшү

Биз климаттын өзгөрүшүнө көз салып турабыз

Абанын сапаты

Айлана-чөйрөнү коргоо

Туруктуу керектөө жана өндүрүш

Ресурстар жана энергиянын натыйжалуулугу

Жашыл айыл чарба

Биз климаттын өзгөрүшүнө көз салып турабыз

Электрондук бюллетень

Айлана-чөйрөнү коргоо

Подкастар

Ресурстар жана энергиянын натыйжалуулугу